Cynthia Erivo receives the Breakthrough Performance Award