Paolo e Vittorio Taviani to receive 2012 Ischia Legend Award